معرفه و نکره

حجم فایل : 441.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا معرفه و نکره
درس اول معرفه و نکره
معارف به شش صورت ظاهر می شوند؛ بنابراین اگر اسمی جزء یکی از این شش مورد باشد معرفه گویند.
**معارف عبارتند از :
1.اسامی اشاره 2.اسامی موصول 3.اسامی علم 4.ضمایر 5.معرّف به ال 6.معرّف به اضافه *اسم علم
برخی اسم ها به خودی خود معرفه و شناخته شده هستند مانند: ایران-دماوند-علی-سعید-مریم و ... که به این اسامی معرفه به علم گویند.
*برخی از اسم ها خود به خود معرفه نیستند بلکه اگر برخی نشانه ها را همراه داشته باشند، معرفه به حساب می ایند. به عبارات زیر توجه نمایید:
الف.رایتُ کتاباً. ب. رایتُ الکتاب. ج.رایتُ کتابَ علیٌّ.

هرگاه "ال" به اسمی اضافه شود ان را معرفه می نماید که به این نوع معرفه،"معرّف به ال" گفته می شود.(جمله دوم) هنگامی که اسم نکره، مضاف به یکی از اسم های معرفه گردد، معرفه می شود که به ان اسم، " معرّف به اضافه" گفته می شود.(جمله سوم)
_ نکته نکته: هر اسمی که دارای تنوین باشد نکره نمی باشد؛ بلکه اسمی نکره است که جزو هیچ یک از شش معارف نباشد.
تست:

کم نوعا مِن المعارف فی عبارة:" وَ نُنَزِّلُ مِن القرانِ ما هو شفاءٌ وَ رحمة للمومنین"
اثنانِ ثلاث اربع خمس پایان...